RING DYGNET RUNT ÅRET RUNT

ROADSERVICE.SE

DIN BÄRGARE - DYGNET RUNT ÅRET RUNT

Nytt Krav på Trafikförsäkring för Elsparkcyklar – Skärpta Regler Efter En Ökning Av Olyckor

De senaste åren har vi bevittnat en kraftig ökning i antalet olyckor där elsparkcyklar är involverade. Statistik från Transportstyrelsen avslöjar att under förra året skadades 3 300 personer i olyckor med dessa fordon, en ökning med 35% jämfört med föregående år. Med denna oroväckande utveckling i åtanke, har regeringen beslutat att införa obligatoriska trafikförsäkringar för elsparkcyklar, en åtgärd som träder i kraft den 23 december i år.

Denna nya lagstiftning gäller alla elsparkcyklar som kan uppnå en hastighet på minst 20 kilometer i timmen, och omfattar både företag och privatpersoner. Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson uttrycker regeringens ställning klart: ”För att säkerställa en säkrare användning av dessa fordon och för att garantera att skadade individer inte lämnas utan kompensation, introducerar vi nu en obligatorisk trafikförsäkring för elsparkcyklar”.

Bakgrund till Trafikförsäkringsplikten

Trafikförsäkring är en obligatorisk försäkring för motordrivna fordon som syftar till att täcka kostnaderna för skador som uppstår under trafik med dessa fordon. Det är upp till fordonets ägare att teckna en sådan försäkring.

Den nya lagen utvidgar kategorin av fordon som kräver trafikförsäkring, till att nu inkludera:

  • Eldrivna fordon som saknar tramp- eller vevanordning och är konstruerade för en hastighet som överstiger 20 km/h.
  • Eldrivna fordon som saknar tramp- eller vevanordning och är konstruerade för en hastighet som överstiger 14 km/h, samtidigt som de har en nettovikt som överstiger 25 kg.

Denna definition innebär att fordon som elscooters, elsparkcyklar eller självbalanserande fordon kan komma att kräva en obligatorisk trafikförsäkring, beroende på deras specifika specifikationer och konstruktion. Detta är ett steg mot att skapa en säkrare och mer ansvarsfull användning av dessa populära men potentiellt farliga fordon på våra vägar.

Nytt Krav på Trafikförsäkring för Elsparkcyklar – Skärpta Regler Efter En Ökning Av Olyckor