RING DYGNET RUNT ÅRET RUNT

ROADSERVICE.SE

DIN BÄRGARE - DYGNET RUNT ÅRET RUNT

Därför försämras vägarna i Stockholmsområdet


Lapptäcken av asfalt blir allt vanligare på Stockholms vägar. Varför inte satsa mer på helasfaltering? Experter belyser problematiken.

Vägar i förfall trots höga skatter


Många bilister i Stockholmsområdet har noterat att vägkvaliteten gradvis försämras, särskilt på de mindre vägarna. Ofta ses skadade partier av vägar bli lagade gång på gång istället för att vägen genomgår en total renovering. Med tanke på de höga vägskatterna, undrar många var pengarna verkligen går.

Vart går skattemedlen?


Fordonsskatterna under 2022 genererade intäkter på 15,5 miljarder kronor, medan koldioxidavgiften på bränsle landade på ungefär 20 miljarder. Men det är viktigt att förstå att dessa skatteintäkter inte enbart går till vägunderhåll. Trafiken genererar även andra kostnader för samhället, trots en särskild landsbygdsatsning på 1,25 miljarder under föregående år.

Vägar nära sin livstid


Trafikverkets nuvarande underhållsplan, som gäller från 2022 till 2026, indikerar att befintliga resurser är otillräckliga för att hantera den ökande och tyngre trafikbelastningen. Många av vägarna, byggda under 70-talet, närmar sig nu sin tekniska livslängd. Medan framkomligheten kan bibehållas förväntas vägkvaliteten gradvis försämras – en trend som redan noterats av allmänheten. Dessutom har spårbildning, som ökar risk för vattenplaning, blivit allt mer frekvent. Bilister rekommenderas därför att anpassa hastighet efter inte bara väderförhållanden, men också vägens skick.

Prioritering av järnvägar över vägar?


Ett ytterligare hinder för vägförbättringar är att Trafikverket står inför stora kostnader för underhåll och uppgradering av järnvägssystemet. Med nuvarande resursallokering ser det ut som vi kan förvänta oss en fortsättning på den försämrade vägkvaliteten.

Därför försämras vägarna i Stockholmsområdet