RING DYGNET RUNT ÅRET RUNT

ROADSERVICE.SE

DIN BÄRGARE - DYGNET RUNT ÅRET RUNT

Kraftig sänkning av dieselpriset

De stora bränslekedjorna har sänkt priset på diesel betydligt och bensin något.
Det planerade priset per liter diesel vid de stationer som betjänas har sänkts med 80 cent till 25,11 kronor per liter, medan priset på 95-oktanig bensin sänks med 15 cent till 19,48 kronor per liter.
Priset på biobränsle (HVO100) har också sänkts med 50 öre till 30:97 kronor per liter och priset på etanol (E85) har sänkts med 35 öre till 17:72 kronor per liter.

Kraftig sänkning av dieselpriset