RING DYGNET RUNT ÅRET RUNT

ROADSERVICE.SE

DIN BÄRGARE - DYGNET RUNT ÅRET RUNT

Översyn kan leda till nya A-traktorsregler

Transport styrelsen ser över reglerna för användning av A-traktorer för att förbättra trafiksäkerheten. Översynen är en del av det arbete som utförs av en kommission som regeringen tillsatte i oktober förra året.

Tidigare i år trädde nya bestämmelser för A-traktorer i kraft som klargjorde fordonets konstruktions krav: A-traktorns hastighet får inte överstiga 30 km/h, och över detta värde måste fordonet blockeras. Den nya regeln gör det möjligt att blockera hastigheten elektroniskt.

Översyn kan leda till nya A-traktorsregler

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *