RING DYGNET RUNT ÅRET RUNT

ROADSERVICE.SE

DIN BÄRGARE - DYGNET RUNT ÅRET RUNT

Fortkörning och böter – allt du behöver veta

Allt om fortkörningsböter

När du kör för fort riskerar du få betala fortkörningsböter. Läs mer om fortkörningsböter, kostnaden för olika fortkörningsböter enligt senaste skalan och fördelarna med trafiksäkerhetskameror. Fortkörning – det vill säga när du kör ditt fordon över den lagliga hastighetsgränsen – är ett vanligt problem på svenska vägar. Många irriterar sig på hastighetsbegränsningen, att tro att brottsligheten som brottsbekämpningen kämpar mot är allvarligare. Men hastigheten är den faktor som har störst inverkan på hur allvarliga konsekvenserna av en trafikolycka är. Det gör att hastighetsbegränsningar spelar en viktig roll för trafiksäkerheten.

När du kör för fort, det vill säga snabbare än vad som för närvarande är tillåtet på vägen, ökar du risken avsevärt för dig själv och din omgivning. Fortkörning ökar risken för en olycka och ökar skadorna vid en olycka. Det är med andra ord något som myndigheterna verkligen vill bli av med. Därför har Sverige strikta regler för att bryta hastighetsgränserna. Blir du fångad av trafiksäkerhetskameror eller polis kan du drabbas av dryga böter och ditt körkort dras in.

Hastighetsöverträdelse och bötesstraff

Fortkörningsböterna har legat på samma nivå sedan 2006, men storleken på böterna varierar från gång till gång. I de flesta fall blir det en ökning. Påföljderna för fortkörning i Sverige idag är följande.

På väg med hastighetsbegränsning upp till 50 km/tim. (10, 20, 30, 40 och 50-sträckor)

✅ Överträdelse med 1-10 km/tim ⟶ 2 000 kronor

✅ Överträdelse med 11-15 km/tim ⟶ 2 400 kronor

✅ Överträdelse med 16-20 km/tim ⟶ 2 800 kronor

✅Överträdelse med 21-25 km/tim ⟶ 3 200 kronor

✅ Överträdelse med 26-30 km/tim ⟶ 3600 kronor

✅ Överträdelse med mer än 30 km/tim ⟶ 4 000 kronor

På väg med högre hastighetsbegränsningar (60, 70, 80, 90, 100, 110 och 120-sträckor)

✅ Överträdelse med 1-10 ⟶ 1 500 kronor

✅ Överträdelse med 11-15 ⟶ 2 000 kronor

✅ Överträdelse med 16-20 ⟶ 2 400 kronor

✅ Överträdelse med 21-25 ⟶ 2 800 kronor

✅ Överträdelse med 26-30 ⟶ 3 200 kronor

✅ Överträdelse med 31-35 ⟶ 3 600 kronor

✅ Överträdelse med mer än 35 ⟶ 4 000 kronor

Fortkörning och böter – allt du behöver veta