RING DYGNET RUNT ÅRET RUNT

ROADSERVICE.SE

DIN BÄRGARE - DYGNET RUNT ÅRET RUNT

Åtgärder vid Viltolycka: Steg-för-Steg

1. Anmäla till polisen: Lagens krav

 • Om du blir inblandad i en kollision med ett vilt djur, såsom älg, rådjur, hjort, vildsvin, björn och andra större djur, är det lagligt bindande att ringa 112 och rapportera olyckan. Detta gäller även om djuret springer iväg, syns vara skadat eller om det dör vid kollisionen.
 • Observera att även renar, trots att de inte klassas som vilda djur, måste anmälas vid en olycka.

2. Märkning av olycksplatsen: För säkerhet och uppföljning

 • Det är viktigt att tydligt markera var olyckan skedde för att eftersöksjägare ska kunna lokalisera platsen och spåra det eventuellt skadade djuret.
 • Om djuret har flytt från platsen, markerar du den riktning eller den sida av vägen där det försvann.
 • Använd en viltolycksremsa, tillgänglig på bilprovningar eller från Viltolycksrådets webbsida, för att tydligt visa platsen. I brist på detta kan du även använda ett klädesplagg eller en plastpåse.

3. Försäkringsanmälan: För ditt fordon

 • Har du en helförsäkring eller tilläggsförsäkringen MER kommer dessa att täcka skadorna på ditt fordon.
 • MER-försäkringen sänker självrisken vid kollisioner med vilt. Om du har halvförsäkring tillsammans med MER, kommer skador orsakade av viltkollisioner också att täckas.

Genom att följa dessa steg kan du hantera situationen på ett lagligt och ansvarsfullt sätt samt se till att ditt fordon är skyddat.

Säker körning i viltområden: Tips för att undvika kollisioner

 1. Håll ögonen öppna: Fokusera inte bara på vägen framför dig, utan var även vaksam på omgivningen runtomkring.
 2. Var extra försiktig där det inte finns viltstängsel: Avsaknaden av stängsel ökar risken för att djur kan korsa vägen.
 3. Kör med försiktighet under gryning och skymning: Dessa är de tider på dygnet då många vilt är som mest aktiva.
 4. Tänk på flockdjuren: Om du ser ett djur, anta alltid att det kan finnas fler i närheten.
 5. Respektera varningsskyltar: De är där av en anledning, så ta dem på största allvar.
Åtgärder vid Viltolycka: Steg-för-Steg