RING DYGNET RUNT ÅRET RUNT

ROADSERVICE.SE

DIN BÄRGARE - DYGNET RUNT ÅRET RUNT

GPS-användning: Lika farligt som SMS vid bilkörning

I den digitala tidsåldern har vårt beroende av teknik blivit djupt rotat i våra dagliga liv. En av de mest använda teknikerna idag är GPS (Global Positioning System), som inte bara används för att hitta väg till okända platser utan också för att spara tid genom att hitta den snabbaste rutten. Men är det säkert att använda GPS samtidigt som man kör bil? Flera studier tyder på att användning av GPS under körning kan vara lika farligt som att skicka SMS.

Distraherad Körning

Distraherad körning hänvisar till vilken som helst aktivitet som avleder förarens uppmärksamhet från körningen. Detta kan inkludera äta, dricka, prata med passagerare, justera radion, och viktigast av allt, använda mobila enheter. Att skicka SMS under körning har länge ansetts vara farligt och är olagligt i många länder. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) är risken för en trafikolycka fyra gånger högre när en förare använder en mobiltelefon.

GPS och Distraherad Körning

Men hur passar GPS-användning in i bilden av distraherad körning? Först och främst, att använda en GPS-enhet innebär oftast interaktion med en skärm, vilket avleder förarens uppmärksamhet från vägen. Även om det bara tar några sekunder att titta på en GPS-enhet eller ändra destinationen, kan detta leda till farliga situationer. En studie av Virginia Tech Transportation Institute visade att att blicka bort från vägen i bara två sekunder dubblar risken för en olycka.

Vidare kan vissa förare vara för beroende av sin GPS för vägbeskrivningar och misslyckas med att vara uppmärksamma på vägen och omgivningen. Detta kan leda till att de ignorerar trafiksignaler eller skyltar och tar riskfyllda beslut baserade på GPS-instruktioner, som till exempel att göra olämpliga svängar.

Att Säkra Vägarna

Dessa risker kräver åtgärder för att säkra våra vägar. Vissa länder har redan infört lagar som förbjuder manuell användning av GPS-enheter under körning, kräver att förare använder handsfree-lösningar eller röststyrd GPS. Dessutom kan förare vidta försiktighetsåtgärder som att ställa in sin destination innan de börjar köra och att bara kolla på GPS-enheten när det är säkert att göra det.

Slutligen bör bilindustrin fortsätta att utveckla och förbättra GPS-teknologin för att göra den säkrare att använda under körning. Detta kan inkludera att förbättra röstigenkänning, utveckla mer intuitiva användargränssnitt och implementera teknologi som kan avleda eller stoppa fordonet om en farlig situation upptäcks.

Sammanfattningsvis är det tydligt att även om GPS är ett ovärderligt verktyg för moderna förare, måste vi vara medvetna om dess risker. Precis som med att skicka SMS, kan användning av GPS under körning leda till distraherad körning och öka risken för olyckor. Det är därför viktigt att förare, lagstiftare och bilindustrin alla tar steg för att minimera dessa risker och säkra våra vägar.

GPS-användning: Lika farligt som SMS vid bilkörning