RING DYGNET RUNT ÅRET RUNT

ROADSERVICE.SE

DIN BÄRGARE - DYGNET RUNT ÅRET RUNT

TILLFÄLLIGT UNDANTAG OM KÖR- OCH VILOTIDER FRÅN 1 FEBRUARI 2022 -Roadservice.se

Transportstyrelsen medger dispens från kör- och vilotidsreglerna från 1 februari till 2 mars 2022.

Beslutet ger viss lättnad för kör- och vilotids bestämmelserna. En kopia av detta beslut ska medföras i fordonet under internationell trafik och kan uppvisas vid besiktning. Detta undantag gäller för all transport av gods och passagerare. Avståendet är giltigt i 30 dagar från den 1 februari 2022 och löper ut den 3 mars 2022.


Undantaget innebär att:

  • alla transporter på svenskt territorium omfattas av undantaget
  • den dagliga körtiden får utökas till maximalt 11 timmar
  • veckokörtid får utökas till maximalt 60 timmar
  • körtiden under två veckor får utökas till maximalt 120 timmar
  • en sammanhängande vila om 9 timmar ska betraktas som en normal dygnsvila
  • reducerad veckovila behöver inte kompenseras under perioden
  • inga undantag för rast medges
TILLFÄLLIGT UNDANTAG OM KÖR- OCH VILOTIDER FRÅN 1 FEBRUARI 2022 -Roadservice.se